PRAVILNIK O KUĆNOM REDU OBJEKTA GREEN RIVER

OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom propisuju se obveze ponašanja gostiju kao i način korištenja uređaja i opreme  pri korištenju usluga smještaja i boravka u objektu.

Pravila kućnog reda donose se radi zaštite interesa svih gostiju objekta.

II PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU

Članak 1.

U objektu mogu biti smješteni samo gosti, vozila i kamp oprema koji su prijavljeni  osoblju objekta.  Prilikom prijave gosti su dužni predati osoblju objekta osobne dokumente svih osoba koje će boraviti u objektu poradi njihova upisa u Knjigu gostiju.Ulazak u objekt moguć je uz prethodnu najavu osoblju kampa svaki dan u vremenu od 08:00 do 22:00 sata.

Članak 2.

Prilikom odlaska iz objekta gost mora odjaviti svoj boravaka u objektu. Obračun i naplata korištenih usluga boravka u objektu vrši se svaki dan od 08.00 do 22:00 sata.

Iznimno zbog izvanrednih okolnosti uz prethodnu najavu obračun i naplata korištenih usluga može se obaviti i izvan predviđenog vremena.

Članak 3.

Odjava gosta vrši se svaki dan, a svako daljnje zadržavanje od predviđenog računati će se kao još jedan dan boravka.

III KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE

Članak 4.

Izbor mjesta unutar objekta je slobodan. Obveza svih gostiju je da racionalno koriste prostor, vodeći pri tome računa o prostoru Vaših susjeda. Mijenjanje mjesta dozvoljeno je u dogovoru gosta i osoblja objekta.

Članak 5.

Posjete unutar objekta dozvoljene su samo uz prethodnu prijavu osoblju objekta i njihovom evidentiranju u posebnu knjigu – Evidenciju posjetitelja uz obvezu ostavljanja jednog važećeg osobnog dokumenta za identifikaciju te osobe. Takve posjete dozvoljene su u trajanju do najduže 2 (dva) sata vremena. U slučaju dužeg zadržavanja naplaćuje se puni iznos dnevne ulaznice.

Članak 6.

Dnevni boravci gostiju u objektu naplaćuju se prema postojećem važećem cjeniku.

Članak 7.

Gosti objekta u obvezi su na zahtjev osoblja predočiti prijavnicu – potvrdu o boravku u kampu.

Članak 8.

Postavljanje šatora i druge kamping opreme osim u iznimnim situacijama dozvoljeno je od 07:00 sati do 22:00 sata.

Članak 9.

Zajednički prostor za parkiranje vozila je unutar kampa.

IV UPORABA UREĐAJA U OBJEKTU

Članak 10.

Uređaji i oprema u objektu koriste se u svrhu za koju su namijenjeni. Gosti su se prema njima dužni ponašati u duhu dobrog gospodarenja. Molimo ljubazno goste da se prema imovini kampa odnose kao i prema vlastitoj imovini. Svako oštećenje ili nestanak iste naplaćuje se prema važećem cjeniku za tekuću sezonu.

Članak 11.

Zabranjena je uporaba onih uređaja i stvari koji nisu prihvatljivi za ovakvu vrstu objekata.

V ČISTOĆA I UREDNOST U OBJEKTU

Članak 12.

Gosti objekta su u obvezi brinuti o čistoći i urednosti svih prostora i objekata koje koriste. Svaki gost dužan je voditi računa o higijeni prostora i objekata koji koristi.Nakon Vašeg odlaska mjesto na kojem ste kampirali mora biti čisto i uredno te tako biti spremno prihvatiti nove goste.

Sanitarne prostore nakon uporabe ostavljati u stanju u kojem bi ih i sami željeli zateći.

Članak 13.

Smeće i drugi otpadmolimo ljubazno potrebno je razvrstavati te odložiti u za to pripremljene pripadajuće spremnike. Uprava kampa vodi brigu o značaju razvrstavanja otpada te su u tu svrhu pripremljeni posebno označeni spremnici i kompostana.

VI ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 14.

Uprava objekta poziva na zaštitu biološke raznolikosti u skladu s važećim propisima EU-a te ekološki prihvatljivo ponašanje gostiju unutar objekta kako bi se sačuvao prirodni okoliš, drveće i rijeka, flora i fauna. Zabranjuje se najstrože bilo kakvo ponašanje i djelovanje koje je usmjereno na devastaciju okoliša.Samovoljno mijenjanje okoliša, uništavanje bilja, sadnica, drveća nije dopušteno.

U objektu je dozvoljeno korištenje isključivo organskih sapuna/šampona.

Članak 15.

Zabranjeno je u objektu ostavljanje i bacanje krutog otpada izvan za to pripremljenih posuda.U objektu je zabranjeno pranje vozila,složeniji popravci vozila -ispuštanje ulja i slično.

VII JAVNI RED I MIR U OBJEKTU

Članak 16.

Gosti su dužni čuvati mir u objektu. Zabranjena je proizvodnja i širenje buke koja ometa mir ostalih gostiju. Popodnevni mir traje od 13:00 do 15:00 sati te se preporuča poštivanje istog. Potpuni noćni mir i tišina u objektu traju od 23:00 do 06:00 sati.

Članak 17.

Brzina kretanja vozilom kroz objekt ograničena je na 10 km/h. Pješaci i biciklisti unutar objekta imaju pravo prvenstva kretanja u odnosu na sva druga vozila.

VIII  ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 18.

Ovaj objekt ima posebno pripremljena mjesta i objekte – betonske roštilje na kojima je dozvoljeno roštiljanje.Paljenje vatre na otvorenom prostoru dozvoljeno je na za to pripremljenim standardiziranim  mjestima uz izričito pridržavanje sigurnosti  i protupožarne zaštite.

U slučajevima velike opasnosti od požara zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.Nije dozvoljeno unošenje u prostor kampa lako zapaljivih tvari. U slučaju izbijanja požara dužnost je gostiju sudjelovati u gašenju istog. Primijetite li požar molimo Vas da odmah započnete s gašenjem, izvijestite osoblje objekta i izvršite dojavu na brojeve telefona 193 ili broj 112.

IX ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U OBJEKTU

Članak 19.

Poradi Vaše sigurnosti novac i ostale dragocjenosti i vrijednosti nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Za nestanak takvih stvari ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Oštećenja bilo koje opreme u objektu posebno iznajmljene opreme za kampiranje gosti su dužni odmah prijaviti osoblju objekta. Kontrola i pregled iznajmljene opreme vrši se prilikom odjave – odlaska gostiju.

Članak 20.

Uprava objekta ne odgovara za:

  • nesreće ili ozljede nastale nepažnjom gosta
  • nestanak, oštećenje, otuđenje, krađu stvari uređaja ili opreme
  • za posljedice nastale uporabom javnih uređaja u objektu koje gost koristi na osobnu odgovornost
  • za ozljede ili druge posljedice padova ili ozljeđivanja u objektu
  • za posljedice nastale na osobama i stvarima nastalih djelovanjem vremenskih neprilika ili drugih vanjskih uzroka na koje se nije moglo utjecati
  • za posljedice nastale zbog korištenja neispravne kamp opreme ili uređaja u vlasništvu gosta
  • za posljedice i povrede nastale iznajmljivanjem opreme (kanui, čamci, SUP-ovi, pedaline,bicikli i dr.)

Članak 21.

Roditelji ili druge odrasle osobe u potpunosti su odgovorne za štetu koju bi  njihove maloljetne osobe nanijele osobama ili stvarima unutar objekta. Odrasli  također odgovaraju za ponašanje maloljetnika, a posebno za ometanje mira i tišine u objektu.

Članak 22.

Svi gosti kampa koji su uredno prijavljeni i s plaćenom ulaznicom osigurani su.

X KUĆNI LJUBIMCI

Članak 23.

Kamp trenutno nema uvjeta za boravak u kampu kućnih ljubimaca – pasa. Iznimno može se dozvoliti ulaz manjim kućnim ljubimcima. Vlasnici su dužni svoje kućne ljubimce prijaviti  na ulazu u objekt uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Vlasnici pasa dužni su pse voditi na uzici i držati ih vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti-očistiti i odložiti na za to pripremljeno prikladno mjesto.Psi se ne smiju kupati na plaži budući ovaj kamp nema posebnu plažu za goste s kućnim ljubimcima.

Uprava kampa intenzivno radi na širenju kapaciteta kampa i osiguravanju prihvatljivih uvjeta za boravak gostiju s kućnim ljubimcima.

XI OSTALA PRAVILA

Članak 24.

Knjiga prigovora nalazi se kod osoblja objekta odnosno prigovor se može uložiti i putem obrasca na web stranici objekta.

Članak 25.

Ukoliko ste pronašli ostavljene – zaboravljene ili izgubljene predmete molimo Vas žurno ih predajte osoblju objekta.

U slučaju nezgode-nesreće unutar samog objekta ili na rijeci Mrežnici nazovite na broj telefona 112odnosno obavijestite osoblje objekta.

XII POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA U OBJEKTU

Članak 26.

Uprava objekta u cilju što ugodnijeg boravka svih gostiju zauzima pravo da onim gostima koji  krše i ne pridržavaju se odredbi iz ovog Pravilnika uskrati mogućnost usluge smještaja i daljnjeg boravka u objektu. U takvim situacijama gost je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.

Za sve informacije u slučaju potrebe javite se osoblju objekta kao i na dostupne  i objavljene brojeve telefona.

Gosti svoje prijedloge za poboljšanjem naše usluge ili reklamacije mogu podnijeti usmenim putem, pismenim putem (posebno označeni sandučići) ili e- mailom.

Zahvaljujemo na pozornosti i suradnji te želimo ugodan boravak u našem objektu Green RiverRobinson Shelter.

                                                                                                                                     UPRAVA DRUŠTVA